Dom Polski Żwirki i Wigury
Logo DPŻW i Klubu Ikar
Dom Polski / Polský Dům

MK PZKO Cz. Cieszyn Stanisłowice

Koło powstało 18. 1. 1948 r….

Koło wiele lat korzystało z lokali miejscowego Domu Kultury -świetlicy i sali ze sceną oraz kuchni. Wielu członków Koła pomagało ofiarnie przy budowie tego obiektu. Po prywatazacji Domu Kultury dalsze jego użytkowanie przez MK PZKO stało się niemożliwe.

Już wcześniej Koło poważnie zaangażowło się w budowie Domu Polskiego Żwirki i Wigury. Stanisłowianie zapewniali materiał budowlany (produkowali pustaki) pracowali na placu budowy, Zarząd Koła udzielił pomocy finansowej budowniczym. Dlatego też Koło PZKO Cierlicko Kościelec udzieliło stanisłowickiemu Kołu schronienia pod dachem DPŻW, a potem zaprosiło do współgospodarowania na warunkach partnerskich.

(C.d. nastąpi)